Η εικόνα μιας επιχείρησης βρίσκει ανταπόκριση όσο περισσότερο αναμεταδίδεται, σε όσα περισσότερα μέσα έχει πρόσβαση και όσο πιο ολοκληρωμένη είναι η ταυτότητα της. Η Nine Design διαθέτει τους κατάλληλους συνεργάτες για να προωθήσει σωστά τις επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε την παραγωγή εταιρικών videos που αντικατοπτρίζουν τη σωστή εικόνα της κάθε επιχείρησης.