Λιμάνια Ξένα- tv spot

Αnimated γραφικά για το tv spot του νέου album του Νίκου Πορτοκάλογλου.δημιουργία του concept,του layout και της τυπογραφίας.

Αnimated γραφικά για το tv spot του νέου album του Νίκου Πορτοκάλογλου.δημιουργία του concept,του layout και της τυπογραφίας.